Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016-2017: