OZNAM – voľné miesto učiteľka

 

Materská škola, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno  prijme do pracovného pomeru na zastupovanie MD  učiteľa/ku  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Predpokladaný nástup: 19. marca 2018.  

Požiadavky - splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy , bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte do 28.02.2018  na mail: msnrudno@centrum.sk , prípadne poštou na adresu materskej školy.

Telef. kontakt: 0911 378 199, 0917 293 606