OZNAM – voľné miesto učiteľka

Materská škola, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno  prijme do pracovného pomeru na zastupovanie MD a RD 

učiteľa/ku  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Predpokladaný nástup: 27.08.2018.  

Požiadavky - splnenie kvalifikačných predpokladovv zmysle platnej školskej legislatívy, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte do 15.07.2018  na mail: msnrudno@centrum.sk, prípadne poštou na adresu materskej školy.           Telef. kontakt: 0911 378 199, 0917 293 606