V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s inými dokladmi v elektronickej podobe, tieto nezakladáme a budú z našej strany ako nevyžadaná pošta vymazané. V prípade, že žiadosti spolu s inými dokladmi prídu do našej materskej školy v papierovej podobe - poštou - zaktiež budú ako nevyžiadaná pošta skartované.  

 

..................................................................................................................

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste:

 Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto.