Naša MŠ sa k 30.06.2010 zaregistrovala do medzinárodného programu Zelená škola.

Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools. Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale je nevyhnutné snažiť sa o zmenu v našom konaní. Program Zelená škola podnecuje k spolupráci celú školu – zamestnancov, deti, rodičov, samosprávu, médiá. Certifikačné obdobie trvá 2 roky, počas ktorých škola plní úlohy z metodiky "7 krokov k zelenej škole". Ani sme sa nenazdali a zdarne sme ukončili už štyri certifikačné obdobia a pýšime sa titulom "ZELENÁ ŠKOLA".

Momentálne sme zapojení do piateho ročníka Zelenej školy.

 

O priebehu plnenia jednotlivých akcií Vás budeme pravidelne informovať na webe a na nástenkách v materskej škole.