Naša MŠ sa k 30.06.2010 zaregistrovala do medzinárodného programu Zelená škola.

Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools. Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale je nevyhnutné snažiť sa o zmenu v našom konaní. Program Zelená škola podnecuje k spolupráci celú školu – zamestnancov, deti, rodičov, samosprávu, médiá. Certifikačné obdobie trvá 2 roky, počas ktorých škola plní úlohy z metodiky "7 krokov k zelenej škole". Ani sme sa nenazdali a zdarne sme ukončili už štyri certifikačné obdobia a pýšime sa titulom "ZELENÁ ŠKOLA".

 

 

 

       5. certifikačné obdobie Zelenej školy

 

    -  školský rok 2018/2019

 

1. krok: Kolégium Zelenej školy - akčná skupina programu v našej materskej škole sa stretla a spoločne sme vypracovali Environmentálny audit  – pričom úzko spolupracovali pani učiteľky, nepedagogický personál a rodičia, prostredníctvom vzájomnej spolupráce  sme tak splnili   2. krok a vypracovaním environmentálneho auditu sme vybrali prioritnú tému: 

Zeleň a ochrana prírody.

 

Čaká nás 3. krok - Environmentálny akčný plán, na ktorom by sme radi spolupracovali s Vami všetkými, prostredníctvom návratiek sa budeme snažiť od Vás zistiť, aké pozitívne zmeny by ste prijali v našej MŠ nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov a spolupráce a celkovej atmosfére v škole počas plnenia aktivít. Máte možnosť navrhnúť nejakú aktivitu v rámci programu Zelená škola k prioritnej téme ,,Zeleň a ochrana prírody. “ Porozmýšľajte, s čím by ste mohli našu prácu – aktivitu podporiť. Došlo by k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. PODPORTE tímovú prácu a pomôžte vytvoriť spoločnú víziu našej materskej školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

                                     ĎAKUJEME.   

 

O priebehu plnenia jednotlivých akcií Vás budeme pravidelne informovať na webe a na nástenkách v materskej škole.