Kontakty

 

Materská škola – tel., fax  - 046/545 54 91

Riaditeľka materskej školy –  Bc. Lucia Šúňová, 0944 011 371,  msnrudno@centrum.sk

Zástupkyňa riaditeľky MŠ  - Ivana Hogajová,  ivana.hogajova@gmail.com

Ekonómka –  Ing. Mária Bernátová, 046/545 54 91

Vedúca zariadenia školského stravovania –  Iveta Chudá, 046/545 54 91, 046/545 54 51, 0911 190 033

 

Kontakt na odhlasovanie detí z MŠ a zo stravy: 046/545 54 91  -  od 7,00 do 8,00 hod. ráno