Kontakt

Materská škola – tel., fax  - 046/545 54 91

Riaditeľka materskej školy –  Renáta Divékyová, 0911 378 199,  msnrudno@centrum.sk

Ekonómka –  Mária Pánisová, 046/545 54 91

Vedúca zariadenia školského stravovania –  Iveta Chudá, 046/545 54 91, 046/545 54 51, 0911 190 033

 

Kontakt na zodpovednú osobu: Ivana Hogajová, 0905 615 702

Kontakt na odhlasovanie detí z MŠ a zo stravy: O46/545 54 91  -  od 7,00 do 8,00 hod. ráno