História MŠ

 

Príbeh našej Materskej školy sa začal písať vtedy, keď sa obyvatelia Nitrianskeho Rudna rozhodli postaviť si novú MŠ, keďže stará bola už v nevyhovujúcom stave. Všade vládlo „socialistické nadšenie“, a tak v centre dediny vyrástla nová budova. Postavili ju pracovníci drobnej prevádzky a organizácie z obce v „akcii Z“.

Keď už bola budova pripravená, nastala úloha pre pani riaditeľku Mariannu Mravcovú, a to nakúpiť zariadenie, textílie, riad. Všetko bolo pripravené na to , aby mohli prísť deti. Zamestnanci novej MŠ nastúpili do práce v tomto zložení:

: p.riaditeľka Mravcová, pani učiteľky Struhárová, Andrisová, Mečiarová, Hrdá, Duchoňová

Detské jasle: p. Duranziová, Tomčíková, Čižnárová

Kuchyňa: p. vedúca Antalová, p. kuchárky Mikulášová, Mištunová, Kľuvancová

Práčovňa: p. Mihálová

Upratovačky: p. Pálešová, Balážová

Kuriči: p. Ďuriš, Štrbák

Prevádzka spoločného zariadenia MŠ+Detské jasle sa začala v revolučnom roku 1989, presnejšie 3.10.1989. Do novej MŠ nastúpilo 66 detí.

Ako čas plynul, menili sa podmienky, zamestnanci, deti, prisťahovávali a odsťahovávali sa nájomníci v prízemnom oddelení, zatvárala a znovu sa otvárala kuchyňa, priviedla sa prípojka plynu, vandali vykrádali budovu, živly ničili strechu.

Krátky časový prehľad udalostí:

1991 – zrušené Detské jasle

1994 – zatvorená kuchyňa, strava dovážaná zo ZŠ

1994 – v prízemí  našla sídlo osobitná, neskôr Špeciálna základná škola

1994 – v priestoroch jaslí umiestnená Obecná knižnica

1994 – boli fungujúce len 2 triedy

1996 – znovuotvorená 3.trieda

1996 – znovuotvorená kuchyňa

1999 – 10. výročie MŠ

2003 – privedená prípojka plynu

2004 – zrušená kuchyňa, strava dovážaná zo ZŠ

2004 – zhotovený prístrešok nad pieskovisko

2004 – zrušená práčovňa

2004 – umiestnené sídlo Obvodného školského úradu

2005 – vymaľované celé zariadenie

2007 – znovuotvorená kuchyňa

2005-2008 – výmena okien vo všetkých triedach

2008 – výmena kobercov, vymaľovaný obrázkový komín

2010 - otvorenie 4. triedy - hrozienkovej

2011 - oprava strechy nad triedami

2011 - otvorenie dopravného ihriska

2013 - vybudované EKO centrum v areáli MŠ

2014 - výmena vstupnej brány do MŠ

2015 - oprava strechy nad hospodárskou časťou budovy

2016 - výmena okien na šatniach a v spálňach 2. a 4. triedy

2017 - výmena okien na práčovni a kancelárii vedúcej ZŠS, výmena oplotenia celého areálu MŠ, rekonštrukcia radiátorových krytov, výmena podlahových krytín vo vstupnom vestibule

2018 - výmena vchodových dverí; podlahových krytín v triedach, šatniach; výmena nábytku pre deti v triedach a šatniach; výmena kobercov v spálniach detí; prekrytie pieskoviska proti slnku; 

2019 - rekonštrukcia detských umyváriek na poschodí; výmena zhrňovacích dverí; zakúpenie štyroch mini lezeckých preliezok na školský dvor; 

2021 - rekonštrukcia detských umyváriek na prízemí; výmena zhrňovacích dverí v triedach na prízemí; vymaľovanie pavilónu tried, schodiští a vestibulov

Kto u nás ešte pracoval?

Pani riaditeľka R. Divékyová

Pani učiteľky: E. Prešinská-Sýkorová, K. Kršková, Z. Andrisová, L. Iliašová,  M. Pánisová, Z. Tupá, D. Brundzová, D. Laššáková, D. Struhárová, M. Duchoňová

Pani kuchárky: vedúca A. Chudá, T. Mištunová, R. Štrbáková

Pani upratovačky:  D. Bártová, Ľ. Pálešová

Pani ekonómka M. Pánisová

Kuriči : p.Tkáč, Mišovic, Michale, Katrena, Tupý, Gaman

... a mnohí iní, ktorí zastupovali počas dlhšej neprítomnosti stálych zamestnancov.