Trieda Počet detí Pani učiteľky
1. čerešničková 19 Monika, Klaudika
2. hrozienková 23 Viktórka, Miška
3. jahôdková - predškoláci 24 Lucka, Ivanka
4. jabĺčková - predškoláci 24 Ivetka, Renátka