Okrem vedenia školy, sa na jej organizácii poradnými hlasmi podieľajú aj ďalšie orgány. Jedná sa predovšetkým o Radu RZ, metodické združenie a Radu školy pri MŠ Nitrianske Rudno. S ich zložením, štruktúrou a činnosťou sa môžete zoznámiť na týchto stránkach.

Zloženie Rady školy pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Predseda Rady školy Monika Hrdá
Členovia Ing. Rastislav Kohút
  Ing. Juraj Plachý
  Jana Dostálová
  Lucia Lukáčová
  Mária Pánisová
  Viera Jurenková
  Ing. Martin Špánik
  Ján Výškrabka
  Ing. Rudolf Hronec
  Ing. Alžbeta Sedláčková

 

Zloženie Rady rodičov RZ pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Štatutár RZ                   Ing. Alžbeta Sedláčková
Pokladník Ing. Veronika Šutinská, PhD
  Mgr. Eva Petrisková
  Ing. Dušana Kluvancová
  Mgr. Zuzana Šemrincová
  Mgr. Petra Fajerová
  Edita Belancová

 

Členmi Metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy.