Okrem vedenia školy, sa na jej organizácii poradnými hlasmi podieľajú aj ďalšie orgány. Jedná sa predovšetkým o Radu RZ, metodické združenie a Radu školy pri MŠ Nitrianske Rudno. S ich zložením, štruktúrou a činnosťou sa môžete zoznámiť na týchto stránkach.

Zloženie Rady školy pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Predseda Rady školy Monika Hrdá
Členovia Ing. Rastislav Kohút
  Ing. Juraj Plachý
  Jana Dostálová
  Lucia Lukáčová
  Mária Pánisová
  Viera Jurenková
  Adriana Oravcová
  Ján Výškrabka
  Ing. Rudolf Hronec
  Ing. Alžbeta Sedláčková

 

Zloženie Rady rodičov RZ pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Štatutár RZ                  

Ing. Alžbeta Sedláčková

Pokladník

Ing. Dušana Kluvancová

 

Mgr. Eva Petrisková

 

Ing. Veronika Šutinská, PhD

 

Mgr. Zuzana Šemrincová

 

Mgr. Petra Fajerová

 

Edita Belancová

 

Členmi Metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy.