Okrem vedenia školy, sa na jej organizácii poradnými hlasmi podieľajú aj ďalšie orgány. Jedná sa predovšetkým o Radu RZ  a Radu školy pri MŠ Nitrianske Rudno. S ich zložením, štruktúrou a činnosťou sa môžete zoznámiť na týchto stránkach.

Zloženie Rady školy pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Predseda Rady školy

  Monika Hrdá

Členovia

Iveta Znamenáková

 

Ing. Mária Bernátová

 

Viera Jurenková

 

Ľuboš Kohút

 

Ján Výškrabka

 

Ing. Rudolf Hronec

 

Ing. Michal Kršiak

Mgr. Lívia Fajerová

Martin Moravanský

Ing. Jozef Púčik

 

Zloženie Rady rodičov RZ pri Materskej škole v Nitrianskom Rudne:

Štatutár RZ

Martina Pružincová Hlinková

Pokladník

Ing. Lenka Bartíková

Členovia

Ing. Katarína Motúzová

 

Jana Kováčová

 

Mgr. Martina Horváthová

 

Tatiana Cabanová

 

Lenka Hlinková