ENVIRONMENTÁLNY KRÚŽOK - pod vedením p. uč. Moniky Hrdej

FOLKLÓRNY KRÚŽOK - pod vedením p.uč Lucky Lukáčovej a Mišky Podskočovej

KRÚŽOK TVORIVÉ DIELNE - pod vedením p. č. Mirky Hlinkovej

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA - pod vedením pani lektorky Mgr. Katky Lutz Donátovej

(krúžky sú určené deťom jahôdkovej a jabĺčkovej triedy)