SEPTEMBER

1

Návšteva logopéda- diagnostikovanie porúch reči u predškolákov                  

2

Plenárne rodičovské združenie

3

Starostlivosť o prírodu v okolí obce – čistenie náučného chodníka a studničky pod pohorím Rokoš

 

OKTÓBER

1

Jeseň života- posedenie s dôchodcami s kult. programom

2

Dary zeme – Tekvice – výstavka;

3

Mám zdravé zúbky- návšteva stomatológa,  metodika starostlivosti o zuby, dentálna hygiena

4

Evička nám ochorela

 

NOVEMBER

1

Jesenná branná vychádzka spojená s ENV hrami

2

Deň materských škôl – 4.11. – s rodičmi

 

DECEMBER

1

Návšteva Mikuláša

2

Vianočné posedenie s rodičmi

 

JANUÁR

1

Zimná vychádzka s ENV zameraním – kŕmenie zvierat

2

3    

Snehové rozprávkovo – stavanie snehuliakov na ŠD

Výchovný koncert - ,,Spievaj, že si spievaj."

 

FEBRUÁR

1

Detský karneval

2

Divadielko

3

Triedne rodičovské združenie predškolákov

4

Hudobný koncert pre deti

 

MAREC

1

Návšteva hvezdárne - predškoláci

2

Škôlkari bezpečne na cestách + beseda s políciou   

3

Deň vody

 

APRÍL

1

Jar na dedine – Veľká noc

2

Beseda s hasičmi

3

Návšteva hospodárskeho dvora

4

Deň Zeme  - environmentálne hry a edukačné aktivity s deťmi a s rodičmi

 

MÁJ

1

Deň rodiny

2

Poďakovanie starým mamám v obci

 

JÚN

1

Kultúrno – zábavná akcia pre deti – MDD

2

Olympiáda hviezdičiek – detský olympijský festival hviezdičiek

3

Letná branná vychádzka so športovým zameraním

4

Triedne rodičovské združenie predškolákov

5

Nočná rozprávková škola - rozlúčka predškolákov s MŠ