Zamestnanci MŠ Nitrianske Rudno:

 

Pedagogickí zamestnanci

Bc. Lucia Šúňová, riaditeľka MŠ

Ivana Hogajová, zástupkyňa riad. MŠ

Iveta Znamenáková, učiteľka

Mgr. Lenka Fajerová, učiteľka

Monika Hrdá, učiteľka

Eva Oršulová, učiteľka

Klaudia Šmýkalová, učiteľka

Lucia Lukáčová, učiteľka

Mgr. Katarína Divékyová, učiteľka - MD

Bc. Viktória Vlčková, učiteľka - MD

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Mária Bernátová, ekonómka a referentka PAM

Iveta Chudá, vedúca ZŠS

Monika Katrenová, upratovačka

Eva Kováčová, upratovačka

Monika Besedová, hlavná kuchárka

Miriam Kováčiková, pomocná kuchárka

Monika Kútna, pomocná kuchárka

František Mercek, kurič - údržbár