Zamestnanci Materskej školy Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno v školskom roku 2018/2019:

Pedagogickí zamestnanci

Renáta Divékyová, riaditeľka MŠ
Ivana Hogajová, zástupkyňa riaditeľky MŠ, zodpovedná osoba
Bc. Viktória Vlčková, učiteľka
Iveta Znamenáková, učiteľka
Mgr. Katarína Divékyová, učiteľka MD
Monika Hrdá, učiteľka
Lucia Lukáčová, učiteľka
Mgr. Lenka Fajerová, učiteľka MD

Bc. Michaela Podskočová, učiteľka

Klaudia Furková, učiteľka 

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Pánisová, ekonómka PaM a rozpočet
Iveta Chudá, vedúca ZŠS
Ľubica Pálešová, upratovačka
Monika Katrenová, upratovačka
Monika Besedová, hlavná kuchárka
Miriam Kovačiková, pomocná kuchárka
Monika Kútna, pomocná kuchárka
František Mercek, kurič - údržbár