Zamestnanci Materskej školy Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno v školskom roku 2018/2019:

Pedagogickí zamestnanci

Renáta Divékyová, riaditeľka MŠ
Ivana Hogajová, zástupkyňa riaditeľky MŠ, zodpovedná osoba
Bc. Viktória Vlčková, učiteľka     MD
Iveta Znamenáková, učiteľka
Mgr. Katarína Divékyová, učiteľka   MD
Monika Hrdá, učiteľka
Lucia Lukáčová, učiteľka
Mgr. Lenka Fajerová, učiteľka   MD
Bc. Michaela Pánisová, učiteľka

Klaudia Furková, učiteľka
Lucia Šúňová, učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Pánisová, ekonómka PaM a rozpočet
Iveta Chudá, vedúca ZŠS
Ľubica Pálešová, upratovačka
Monika Katrenová, upratovačka
Monika Besedová, hlavná kuchárka
Miriam Kovačiková, pomocná kuchárka
Monika Kútna, pomocná kuchárka
František Mercek, kurič - údržbár