Ochrana práv detí

Ochrana detí pred násilím -  linky pomoci, napríklad:

 

a. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,

b. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,

c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, https://nenormalne.sk/,

d. linka detskej istoty https://www.ldi.sk,

e. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.

f. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.