Kurz globálneho varenia

 

Dňa 15.11. 2016  prebiehal v našej MŠ Nitrianske Rudno Kurz globálneho varenia, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu  Jedlá   zmena,  realizovaného v rámci programu Zelená škola.

Prostredníctvom tohto projektu sa mali možnosť všetci zúčastnení - členovia Kolégia Zelenej školy, vedúca ŠJ, prevádzkoví zamestnanci a aktívni rodičia našich detí dozvedieť o rôznych uhloch pohľadu na potraviny, ktoré konzumujeme. Okrem množstva zaujímavých informácií, ktoré sme získali od lektorky Jedlej zmeny, sme pripravovali vajíčkovú nátierku, pričom sme používali rozličné suroviny a následne sme zisťovali ekonomický faktor, environmentálny, či zdravotný. Jednotlivé skupiny pracovali s rôznymi surovinami: napr.  čerstvý chlieb alebo trvanlivý chlieb, kravské alebo rastlinné maslo, soľ z Pakistanu alebo z Poľska, vajíčka z rôzneho chovu atď. Nasledovala degustácia nátierok, porovnávanie miestnych potravín s potravinami z iných krajín.

Počas celého  kurzu vládla príjemná atmosféra, zo strany rodičov, ktorí sa spontánne zapájali nielen do varenia, ale aj do spoločnej diskusie. Bolo cítiť záujem, že im nie je ľahostajné, čo jeme, akým spôsobom sú jedlá vyprodukované, odkiaľ majú pôvod, či sa má s potravinami plytvať.

Podobné varenie, ale v širšej komunite, bude prebiehať na Akčný deň, ktorý nás ešte čaká. Veríme, že zaujme i ďalších, ktorí sa ho zúčastnia.