Deň Zeme

Náš Deň Zeme.

Ako po iné roky, tak aj tento rok sme si v našej Zelenej materskej škole pripomenuli Deň Zeme,  20.04.2017, sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

My sme si ho pripomenuli tentoraz trochu  inak. Vychádzajúc z Jedlej zmeny, ktorej sa v tomto školskom roku venujeme, sme pripravili podujatie pre celú školskú komunitu,  na ktorom bola príležitosť ukázať lokálnej komunite a širšej verejnosti aktivity, ktoré úzko súvisia s globálnym rozmerom spotreby potravín.

Zaradili sme  hry  primerané  veku na túto oblasť.  V hre: ,,Cesta za syrom" prechádzali deti bludiskom, kde hľadali cestu myšky za slovenským a za zahraničným syrom. Spolu s rodičmi diskutovali, ktorý je vhodnejší, či dĺžka cesty  má vplyv na životné prostredie.

V hre ,,Jabĺčko" deti rozhodovali  a vyfarbovali jabĺčko  neošetrené slovenské, ktoré je nie tak farebne a vzhľadovo dokonalé, oproti jablku z dovozu, ale je chutnejšie a zdravšie a cesta k spotrebiteľovi nezaťažuje našu prírodu.

Hrou ,, Poznávame bylinky" deti spolu s rodičmi priraďovali živé bylinky ku obrázkovému materiálu, porovnávali vône bylín, boli vedené k ich využitiu.

Poslednou hrou ,,Čo treba na výrobu chlebíka" deti triedili z rôznych ingrediencií tie, ktoré sú potrebné na prípravu chleba. Ostatné dávali bokom. Po splnení hier nasledovalo kupovanie za tzv. ,,ékače“ (vlastná mena v našej MŠ).

 V obchode s mliečnymi výrobkami od domáceho farmára s bryndzou a ovčími syrmi  deti tieto výrobky porovnávali s kupovanými zo supermarketu, čím sa poukázalo na  minimalizáciu  dovozu  a podporu domácich farmárov.

Zúčastnení mohli nahliadnuť na nami zhotovenú  regionálnu mapu lokálnych farmárov na Hornej Nitre.

Ďalej si  deti vyberali  z ponuky ovocia a zeleniny z rôznych zdrojov.

Mohli porovnať ovocné šťavy  –  kupované a naopak nami pripravené z čerstvého ovocia, biozeleninu  a bioovocie.  Na občerstvenie  sme ponúkli bylinné čaje.  Nimi sme poukázali na možnosť využitia rastlín z miestnych zdrojov. A v obchode ,,Chrumkavé pečivo“  mohli  porovnať pečivo od lokálnych výrobcov s pečivom  z potravín, či nami a mamičkami upečený domáci chlieb alebo pečivo.

To, že táto akcia mala ohlas, je len vďaka tým, ktorí sa do nej zapojili. Veľká vďaka patrí aktívnym  rodičom, všetkým členom Kolégia Zelenej školy, sponzorom zo salaša Čierna hora Valaská Belá,  OcÚ Nitrianske Rudno, firmy  príbuzného jedného z detí : Ťažba a dovoz dreva Nitr. Rudno a taktiež všetkým zamestnancom  materskej školy, ktorí náš Deň Zeme pripravili.