Cieľ 2 Jedlá zmena: plnenie

 

AKTIVITA 1: ,,NÁVŠTEVA  LOKÁLNEHO  VÝROBCU“  (EXKURZIA)

Dňa:  23 .05 2017 bola realizovaná návšteva lokálneho výrobcu“  (exkurzia) na salaši Čierna hora vo Valaskej Belej.

Zúčastnili sa staršie deti – z 3. a 4. triedy, ktoré mali možnosť zážitkovým učením získavať informácie o ekochove v blízkom okolí.

Okrem iného  mohli spoznávať a  porovnať rôzne druhy chovu zvierat, vidieť podmienky v akých zvieratá žijú v prostredí skutočného salaša a tiež  aké potraviny sa vyrábajú z pravého ovčieho mlieka.

Zúčastnilo sa 37 detí /z 3. a  4.triedy/.

Zverejnenie:  nástenka Zelenej školy - JZ + v miestnych novinách : My Hornonitrianske noviny.

 

AKTIVITA 2: "NEPLYTVÁME POTRAVINAMI"

Na konci júna bolo ukončené zbieranie receptov do nášho „Receptára“. Zapojilo sa niekoľko mamičiek i zamestnancov.

Hodnotiť budú vaše deti, keď im niektorý z receptov pripravíte J

Zverejnenie receptára a receptov: nástenka Zelenej školy – JZ, alebo si náš Receptár môžete prezrieť i osobne v MŠ.

Receptár Jedlá zmena.docx (31452)

 

AKTIVITA 3: ,, DOMÁCE VÝROBKY“

Túto aktivitu sme robili na Akčnom dni. Vychádzajúc z Jedlej zmeny, ktorej sa v tomto školskom roku venujeme, sme pripravili podujatie pre celú školskú komunitu,  na ktorom bola príležitosť ukázať lokálnej komunite a širšej verejnosti aktivity, ktoré úzko súvisia s globálnym rozmerom spotreby potravín.

My sme sa zamerali hlavne  na minimalizáciu dovozu, a to  podporou domácich farmárov- ochutnávkou potravín z dvora a porovnávaním s potravinami zo supermarketu. Ďakujeme všetkým , ktorí sa zapojili.

 

AKTIVITA 4: ,,NIE VŠETKO PEKNÉ BÝVA DOBRÉ“

Pestovaním zeleniny vo vyvýšenom záhone v školskej záhrade poukázať  na rozdiel medzi kupovanou  zeleninou a zeleninou z  vlastného zberu,  sme sa rozhodli zapojiť deti do tejto činnosti. Deti spolu s vyučujúcimi budú môcť  pozorovať rast rastlín a následne  po dozretí vyskúšajú  zeleninu z vlastného zeleninového záhona a môžu porovnať dopestované  plody s kupovanými.

JEDLÁ ZMENA-aktivita č.5.docx (1090419)