Splnili sme 3. Krok:

V tento šk. rok sa budeme venovať v EAP výnimočne okrem prioritnej témy  Jedlej zmene, tak  ako sme Vás už informovali. Zatiaľ  bol schválený  len cieľ Jedlej zmeny  a to: dňa: 31.01.2017 konzultantkou D. Domčekovou. Cieľ EAP – ENERGIE vám zverejníme po jeho schválení.

EAP nám bude slúžiť ako pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za  cieľmi a ostať na vytýčenej ceste, ktorou sa uberáme v rámci zapojenia sa do programu Zelená škola a projektu Jedlá zmena.

 

Naša Materská škola je zapojená do projektu JEDLÁ ZMENA. Jednou z aktivít, ktoré plníme počas školského roka je aj "výroba receptára", do ktorého bude zaradený každý recept, ktorý nám rodičia pošlú, prinesú. Veľmi sa tešíme.