Jedlá zmena - o projekte:

 

Jedlá zmena reaguje na rastúci záujem o zodpovednú konzumáciu potravín (napr.: predchádzanie plytvaniu jedlom, zníženie spotreby mäsa, vyhýbanie sa palmovému oleju, problematika dovozu potravín...), ktorý bol zaznamenaný medzi slovenskou verejnosťou a školami. Našim cieľom je prispieť k mobilizácii mládeže a prehĺbiť poznanie o vzájomnej závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín. Chceme motivovať  a umožniť školským komunitám získať skúsenosti, vďaka ktorým môžu prostredníctvom globálneho vzdelávacieho programu na školách aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín.

Jedlá zmena je realizovaná v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov.

Projekt Jedlá zmena súbežne prebieha v partnerských krajinách:

  1. Poľsko,
  2. Slovinsko,
  3. Rumunsko,
  4. Chorvátsko,
  5. Lotyšsko,
  6. Malta,
  7. Bulharsko,
  8. Česká republika.

Je realizovaný v období od 1.2. 2015 do 31.1. 2018. 

V rámci tohto projektu bude naša MŠ robiť aktivity, o ktorých Vás budeme pravidelne informovať.

 

Jednou z aktivít, ktoré plníme počas školského roka je aj "výroba receptára", do ktorého bude zaradený každý recept, ktorý nám rodičia pošlú, prinesú. Veľmi sa tešíme.