Každý návštevník našej materskej školy má možnosť byť informovaný o priebehu aktuálneho certifikačného obdobia prostredníctvom nástenky Zelenej školy vo vstupnom vestibule, kde s pomocou ,,Zelenáčika" pravidelne informujeme o akciách, ktoré sa v našej MŠ konajú, ale aj o plnení Environmentálneho akčného plánu. Pani učiteľky vždy pred veľkou akciou z EAP oznamujú potrebné informácie pre rodičov aj prostredníctvom triednych násteniek v jednotlivých šatniach.

Naša materská škola spolupracuje s rodičmi, ktorí sa taktiež aktívne zapájajú do aktivít, či už ide o rodičov z kolégia Zelenej školy, ale aj rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú pomôcť a zapojiť sa k nám. Všetkým takýmto rodičom patrí naša veľká vďaka. Taktiež s nami spolupracuje aj pán starosta, ktorého pozývame na naše akcie a rád sa ich zúčastní, za čo mu ďakujeme.