Členovia kolégia:

Člen Funkcia
Monika Hrdá učiteľka, koordinátorka programu

Lucia Lukáčová

učiteľka, II. koordinátorka
Ivana Hogajová učiteľka, rodič, členka kolégia
Mária Pánisová ekonómka MŠ, členka kolégia
Edita Belancová rodič, člen kolégia
Štefan Adamec rodič, člen kolégia
Anton Belanec rodič, člen kolégia
Ing. Katarína Kohútová rodič, členka kolégia

 

Detská ekohliadka:

deti, ktoré navštevujú environmentálny krúžok