Monitoring:

 

Monitoring nám pomáha včas spraviť prípadné zmeny v akčnom pláne a pochopiť, prečo sa situácia vyvíja inak  ako bolo naplánované. Je dôležité, aby zrealizované aktivity naozaj pomáhali riešiť vybrané problémy. Ukazuje nám ako postupujeme, aké zmeny sa nám už podarili a či sme nevybočili z cesty za naším cieľom.

 

Do monitoringu zapájame vždy v čo najväčšej miere kolégium, a to najmä deti. Monitorovanie úspešnosti aktivít robíme priebežne počas celého roka, vždy po splnení aktivity. Realizujeme ho prostredníctvom  tabuľky, o ktorej Vás budeme informovať  či na nástenke Zelenej školy alebo na internetovej stránke. 

Monitoring vykonáva aj naša Ekohliadka detí z Enviromentálneho krúžku.

Splnene_aktivity 1,2,6,7.docx (11936)