Archív článkov

FB Ovocníčkovia - odkaz

18.09.2023 19:50

Kedy si prísť po dieťa

19.09.2021 00:10
MŠ je v čase obeda otvorená od 11,30 a zamyká sa o 12,00 hod., preto je potrebné prísť si pre deti, ktoré v MŠ neostávajú aj popoludní, v tomto čase. Škôlka sa opäť odomyká o 14,30 hod. 

Ospravedlnenie dieťaťa - povinné predprim. vzdelávanie

29.03.2021 11:38
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára"...

Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa

14.11.2013 16:30
Každý rodič je povinný nahlásiť (osobne alebo telefonicky) neprítomnosť svojho dieťaťa alebo neskorší príchod do materskej školy najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie, resp. príde neskôr. Ak tak neurobí, rodič bude musieť...

Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred - najneskôr do 5. dňa v novom mesiaci! Do správy pre príjemcu je nutné uviesť meno dieťaťa kvôli správnemu priradeniu platby.  

Program Zelená škola

17.09.2010 20:11
Od septembra 2010 sa naša materská škola zapojila do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola. Ak sa chcete dozvedieť o tom, ako sa nám darí viac, pozorne sledujte sekciu "Program Zelená škola".

Plán aktivít materskej školy na školský rok 2011/2012: "Ovocníčkovia v akcii "

10.09.2009 20:20
 

Úhrada rodičovského príspevku

05.09.2009 16:47
Od januára 2009 sa rodičovský príspevok pre MŠ uhrádza poštovou poukážkou. Druhý podací lístok z poštovej poukážky prinesie každý rodič do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje. Príspevok je možné platiť aj prevodom z účtu, čo je potrebné...

Úhrada za stravné

05.09.2009 16:46
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca, najneskôr do 5. v danom mesiaci!

Neprítomnosť dieťaťa

05.09.2009 16:46
Každý rodič je povinný nahlásiť ( osobne alebo telefonicky ) neprítomnosť svojho dieťaťa v materskej škole najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie. Ak tak neurobí, nebude dieťa na daný deň odhlásené zo stravy a túto bude musieť rodič uhradiť.
Záznamy: 1 - 10 zo 10