Archív článkov

Prevádzka MŠ

02.09.2015 17:00
Materská škola je v prevádzke počas pracovných dní od 6:00 hod. do 16:15 hod., kedy sa uzamyká.

Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa

14.11.2013 16:30
Každý rodič je povinný nahlásiť (osobne alebo telefonicky) neprítomnosť svojho dieťaťa alebo neskorší príchod do materskej školy najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie, resp. príde neskôr. Ak tak neurobí, rodič bude musieť zaplatiť stravné. Kontakt:...

Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca!

Úhrada rodičovského príspevku

02.09.2013 16:14
Rodičovský príspevok pre MŠ rodič uhrádza poštovou poukážkou. Jednu časť zaplatenej poštovej poukážky prinesie každý  do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje....

Program Zelená škola

17.09.2010 20:11
Od septembra 2010 sa naša materská škola zapojila do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola. Ak sa chcete dozvedieť o tom, ako sa nám darí viac, pozorne sledujte sekciu "Program Zelená škola".

Plán aktivít materskej školy na školský rok 2011/2012: "Ovocníčkovia v akcii "

10.09.2009 20:20
 

Úhrada rodičovského príspevku

05.09.2009 16:47
Od januára 2009 sa rodičovský príspevok pre MŠ uhrádza poštovou poukážkou. Druhý podací lístok z poštovej poukážky prinesie každý rodič do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje. Príspevok je možné platiť aj prevodom z účtu, čo je potrebné...

Úhrada za stravné

05.09.2009 16:46
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca, najneskôr do 5. v danom mesiaci!

Neprítomnosť dieťaťa

05.09.2009 16:46
Každý rodič je povinný nahlásiť ( osobne alebo telefonicky ) neprítomnosť svojho dieťaťa v materskej škole najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie. Ak tak neurobí, nebude dieťa na daný deň odhlásené zo stravy a túto bude musieť rodič uhradiť.
Záznamy: 1 - 9 zo 9