Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa

14.11.2013 16:30

Každý rodič je povinný nahlásiť (osobne alebo telefonicky) neprítomnosť svojho dieťaťa alebo neskorší príchod do materskej školy najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie, resp. príde neskôr. Ak tak neurobí, rodič bude musieť zaplatiť stravné.

Kontakt: 046/545 54 91