Neprítomnosť dieťaťa

05.09.2009 16:46

Každý rodič je povinný nahlásiť ( osobne alebo telefonicky ) neprítomnosť svojho dieťaťa v materskej škole najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie. Ak tak neurobí, nebude dieťa na daný deň odhlásené zo stravy a túto bude musieť rodič uhradiť.