Úhrada za stravné

05.09.2009 16:46

Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca, najneskôr do 5. v danom mesiaci!