Milí rodičia, priatelia a známi!

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za pomoc všetkým, ktorí v minulom školskom roku pomohli našej materskej škole a poukázali nám 2% daní z príjmu.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň.

Rodičovské združenie pri našej materskej škole je tiež prijímateľom 2% daní z príjmu. Veríme, že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a známi či firma pomôžu poukázaním 2% zaplatenej dane našim deťom. 

Získané  financie naša materská škola využije na nákup učebných pomôcok a vybavenie námetových kútikov.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% práve nám, vyplňte, prosím, spolu s Vašou mzdovou účtovníčkou nasledovné tlačivo:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.pdf (63309)

Toto tlačivo si taktiež môžete vyzdvihnúť na triedach v našej materskej škole. Ak ho po vyplnení vo Vašom zamestnaní odovzdáte v našej MŠ, doručenie na príslušný daňový úrad a potvrdenie tlačiva príslušným daňovým úradom už zabezpečíme my, aby ste s poukazovaním nemali zbytočné starosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami a právnické osoby už majú Vyhlásenie priamo v tlačive daňového priznania, takže samotné tlačivo Vyhlásenie nepotrebujú, je potrebné len doplniť údaje o našom rodičovskom združení – prijímateľovi.

 

Prijímateľ:

Ď A K U J E M E   V Á M !