MESIAC MÁJ V NAŠEJ MŠ
 
V mesiaci máj sa môžu detičky ešte tešiť na nasledovné akcie:
 
  • Deň detí - bude prebiehať tento rok dva dni a to 30.5. a 31.5. Deti čaká množstvo hier, divadielko Janko Hraško, skákacie hrady, klauni a veľa zábavy :)

.............................................................................

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa. 

Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti 09.2022.docx (16,3 kB)

Ospravedlňovanie detí s povinným predprimárnym vzdelávaním

.............................................................................

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.