V júni nás čaká:

     
        
 
  • Rozlúčka predškolákov - 21. a 22.06.2019. Bližšie informácie dostanú rodičia na triednom RZ.
        
 

                    

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
                    
        

    

 
            

 

    

 

neprehliadnite

Prevádzka MŠ

02.09.2015 17:00
Materská škola je v prevádzke počas pracovných dní od 6:00 hod. do 16:15 hod., kedy sa uzamyká.

Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa

14.11.2013 16:30
Každý rodič je povinný nahlásiť (osobne alebo telefonicky) neprítomnosť svojho dieťaťa alebo neskorší príchod do materskej školy najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie, resp. príde neskôr. Ak tak neurobí, rodič bude musieť zaplatiť stravné. Kontakt:...

Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca!

Úhrada rodičovského príspevku

02.09.2013 16:14
Rodičovský príspevok pre MŠ rodič uhrádza poštovou poukážkou. Jednu časť zaplatenej poštovej poukážky prinesie každý  do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje....