Triedne rodičovské združenie predškolákov
       Dňa 27.2. 2018 o 15,30 hod. sa uskutoční triedne 
            rodičovské  združenie predškolákov. 
 
  
 

ZÁPIS

DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

sa uskutoční  od 16. 4. 2018  do 31. 4. 2018

V  BUDOVE MATERSKEJ  ŠKOLY  NITRIANSKE RUDNO.

 
- podrobnosti o zápise a pravidlá prijímania detí sa dočítate tu: