Na základe vyhlásenia ministra školstva (po dohode s RÚVZ a krízovým štábom SR), bude prevádzka materskej školy prerušená od pondelka 30. marca 2020 až do odvolania. Informáciu o obnovení prevádzky nájdete na internetovej stránke MŠ: www.msnrudno.webnode.sk

 

 

POĎAKOVANIE

Počas uplynulého víkendu prebehla v našej materskej škole dezinfekcia priestorov a hračiek ozónom, za čo sa chceme srdečne poďakovať p. Poľakovskému!

 

 
 
 
 
 
 

Milí rodičia, starí rodičia, ...

máme za sebou prvý jarný deň a my dúfame, že ste ho prežili v pokoji v kruhu svojej rodiny a blízkych. Veríme, že sa brány našej materskej školy čoskoro opäť otvoria. Dovtedy Vám ponúkame pre inšpiráciu nápady na milé jarné aktivity, úlohy a tvorenie, ktorým si môžete doma skrátiť čas s Vašími deťmi. V súboroch nájdete aj pracovné listy, ktoré sa zídu najmä naším predškolákom, aby si precvičili svoje zručnosti. 

 

Jarné aktivity, tvorenie: https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/rocne-obdobia/jarne-aktivity/

                               https://www.sdetmi.com/bratislava/blog/napady-ako-na-to/

 

Rozprávky na počúvanie: https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/?fbclid=IwAR0rjtTTAt9MoKmWD4QwYpGEvZ0q8YgGo7zOVh3JnuTMyyqVciaEFmxQJ1s

 

Spoločenská hra: hra.jpg (66417)     Hra 2.docx (667478)

 

Pracovné listy, omalovánky, aktivity: Jarné aktivity - mladšie deti.docx (543320)

 

                                                    Jarné aktivity - staršie deti.docx (1230803

 
 

VÝZVA - MAĽUJEME DÚHU 

 

Dúha je symbolom nádeje, pripomína nám, že po každej búrke vyjde slnko. 

,,Výzva prebieha tak, že spoločne maľujeme dúhu, ktorú ako symbol vylepujeme do okien svojich domovov pre okoloidúcich. Je to symbol, že sme doma a chceme tak poraziť koronavírus."

Aj naša materská škola sa rozhodla zapojiť do výzvy, budeme radi ak sa k nám pridáte. :)

Tešíme sa aj na fotodokumentáciu Vašej tvorby, ktorú nám môžete zaslať na mail: miska.podskocova@gmail.com.

 

 

 

 

ZÁPIS 

DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

bude prebiehať od 04. 05. 2020 do 15. 05. 2020

 

Bližšie informácie a podmienky prijímania detí do materskej školy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
        
 
 
                    
        

    

 
            

 

    

 

neprehliadnite

Prevádzka MŠ

02.09.2015 17:00
Materská škola je v prevádzke počas pracovných dní od 6:00 hod. do 16:15 hod., kedy sa uzamyká.

Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa

14.11.2013 16:30
Každý rodič je povinný nahlásiť (osobne alebo telefonicky) neprítomnosť svojho dieťaťa alebo neskorší príchod do materskej školy najneskôr do 8.00 hodiny ráno v deň, kedy dieťa do materskej školy neprivedie, resp. príde neskôr. Ak tak neurobí, rodič bude musieť zaplatiť stravné. Kontakt:...

Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15
Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca!

Úhrada rodičovského príspevku

02.09.2013 16:14
Rodičovský príspevok pre MŠ rodič uhrádza poštovou poukážkou. Jednu časť zaplatenej poštovej poukážky prinesie každý  do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje....