Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15

Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred - najneskôr do 5. dňa v novom mesiaci!

Do správy pre príjemcu je nutné uviesť meno dieťaťa kvôli správnemu priradeniu platby.