Úhrada za stravné

02.09.2013 16:15

Stravné za svoje dieťa je každý rodič povinný zaplatiť vopred -  do začiatku nového mesiaca!