Ak dieťa chýba viac ako 5 prac. dní po sebe, rodič je povinný podpísať na triede ,,Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti". Takéto potvrdenie si môžete stiahnuť aj tu a priniesť ho na triedu vopred vypísané (v prípade, že sa ponáhľate do práce a pod.).

Bezinfekčnosť.doc (29,5 kB)