VÝROKY NAŠICH DETÍ :)

- D: Ja mám všetky ruky, aj pravú, aj ľavú.
 
- D: Ja tento kompost neľúbim. (kompót)
 
- D: Nechcem byť v tejto škôlke slúžka. (služba)
 
- D: Samec kozy je kozliak.
 
- D: Nebudem sa tri razy hlásiť, tak ma už vyvolaj!
 
- D: Pani učiteľka, ja viem prečo robíš v tejto škôlke. Lebo nemáš doma deti, tak aby si bola aspoň tu s nimi.
  P. kuchárka: Vidíš? A ja mám doma tri deti.
  D: No zbohom a ty tu čo robiš??
 
- Uč.: Ako sa volajú bieli ľudia?
  D: Belosi.
  Uč.: A ako sa volajú čierni ľudia?
  D: Černosi.
  Uč.: A ako sa volajú žltí ľudia?
  D: Žltosi.
 
- Uč.: Vieš, my sme niekedy unavené. Ty si z čoho unavený?
  D: Z vás!
 
- Uč.: Deti, veď inokedy viete pekne chodiť, dnes sa nejako kopcete.
  D: Tak asi máme zlý deň dnes.
 
- D: Samulevko, poď sa so mnou hrať. (Samuelko)
 
- D: Moja maminka mi včera dala dole ušne. (náušnice)
 
- Uč.: Ja budem teda prvá vo vláčiku.
  D: Nie, ty nemôžeš, ty nie je deť. (dieťa)
 
- D: P. učiteľka, moje srdce je dnes nejaké smutné.
  Uč.: A to prečo?
  D: Ja neviem ako sa mi to mohlo stať!
 
- D: Ja budem mať veľa svalosti! (svalov)
 
- D: Vieš aké podmienky ja mám? Ja veľa pijem a potom aj veľa cikám!
 
- D: P. učiteľka, ja budem mať na fotenie zátačkové vlasy! (natočené)
 
- D: Doma sa obúvamm šrobuvákom. (obuvákom)
 
- Uč.: Deti čo robíte?
  D: Triedime výkresy, aby sme ich potom doma vyhodili.