Úhrada rodičovského príspevku

02.09.2013 16:14

Rodičovský príspevok pre MŠ rodič uhrádza poštovou poukážkou. Jednu časť zaplatenej poštovej poukážky prinesie každý  do 10. dňa v danom mesiaci  pani učiteľkám na triedu, ktorú ich dieťa navštevuje.                         
                       

Ak je dieťa z dôvodu ochorenia neprítomné v MŠ od 1. do 10. v danom mesiaci, je rodič povinný prísť si do MŠ po poukážku a túto do 10. zaplatiť a ustrižok priniesť do MŠ!

Príspevok je možné platiť aj prevodom z účtu ( viď. Školský poriadok materskej školy ), čo je potrebné nahlásiť na triede a o úhrade priniesť doklad - vytlačený z internetbankingu.

Výška rodičovského príspevku od 01.09.2017  v zmysle platného VZN obce č.1/2017 je 15 €.