Prevádzka MŠ

02.09.2015 17:00

Materská škola je v prevádzke počas pracovných dní od 6:00 hod. do 16:15 hod., kedy sa uzamyká.