ENVIRONMENTÁLNY KRÚŽOK - pod vedením p. uč. Moniky

FOLKLÓRNY KRÚŽOK - pod vedením p.uč Lucky a Katky

KRÚŽOK TVORIVÉ DIELNE - pod vedením p. č. Mirky

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA - pod vedením pani lektorky Katky

(krúžky sú určené deťom jahôdkovej a jabĺčkovej triedy)