ČO NÁS ČAKÁ V NOVEMBRI
 
Deň materských škôl

                        4. november je Dňom materských škôl,  preto by sme radi v tento deň skrášlili náš školský dvor. Šikovní rodičia či starí rodičia, ktorí si nájdu cvhíľku času, môžu so svojimi deťmi vyrobiť VTÁČIU BÚDKU. Tieto búdky prineste do triedy a v piatok 4.11. si ich spoločne počas pobytu vonku zavesíme na školskom dvore. Kto si nájde čas, môže sa prísť pozrieť. Ďakujeme a tešíme sa....

 
Jesenná branná vychádzka s ENV hrami
V nevembri sa pani učiteľky s deťmi vyberú na environmentálnu vychádzku do okolia obce. Viac informácií nájdete včas na nástenkách jednotlivých tried.