ČO NÁS EŠTE ČAKÁ V SEPTEMBRI
 
Starostlivosť o prírodu v okolí obce
Aj tento rok sa vyberú deti z jahôdkovej a jabĺčkovej triedy spolu so svojimi pani učiteľkami čistiť prírodu v okolí obce. Viac inforácií o akcii nájdu rodičia včas v šatniach horných tried.