Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. 

Zhasínaním svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete 

vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor. 

ZAPOJTE SA AJ VY!

 

V Sobotu 25.3.2017 o 20:30 miestneho času. 

Na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte 

sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite. 

 

 

  ZÁPIS 

DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

sa uskutoční od 18. 4. 2017  do 28. 4. 2017

V  BUDOVE MATERSKEJ  ŠKOLY  NITRIANSKE RUDNO.      

Pravidlá prijímania detí do MŠ.doc (40448)