Milí rodičia,
prázdniny sa nám končia a my sa už tešíme na začiatok školského roka 2016/2017 a hlavne na všetky detičky, ktoré budú navšetvovať našu škôlku .
Materská škola Nitiranske Rudno bude v prevázke od pondelok 5. septembra 2016.