Čo nás čaká v Júny?

 

Triedne rodičovské združenie predškolákov sa uskutoční pre deti, ktoré od septembra 2017 nastúpia do základnej školy, dňa 19.6.2017 o 15.30 hodine v jabĺčkovej triede.

Nočná rozprávková škola - rozlúčka predškolákov s materskou školou sa uskutoční v dňoch 23. a 24. jún 2017. Bližšie informácie na triednom RZ.