Dňa 20. 04. 2017 sme si v našej Zelenej materskej škole pripomenuli 

Deň Zeme, sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach. Viac o o akcii 

sa dočítate tu:

Den Zeme 2017.docx (15923)

 

 ZÁPIS

DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 

 PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

sa uskutoční od 18. 4. 2017  do 28. 4. 2017

V  BUDOVE MATERSKEJ  ŠKOLY  NITRIANSKE RUDNO. 

Pravidlá prijímania detí do MŠ.doc (40448)  

    

 
 

V APRÍLI NÁS ČAKÁ

 
Návšteva hospodárskeho dvora